• Första noteringar om lotterier att offerera till salu

• Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som fortfarande är.

• När det moderna Lotto föddes.

• Frankrike, 1539-1789

• Det första franska lotteriet, detta ansats var ett misslyckande,

• England, 1566-1826

• Dessa mäklare blev så småningom de moderna börsmäklarna

• Den engelska statens Lottery fanns från 1694 till 1826.

De första noteringarna om lotterier att offerera biljetter till salu med priser i form av slantar hölls i det 15th århundradet.

Annorlunda städer höll offentliga lotterier att samla in pengar till stadens befästningar och för att assistera de fattiga.

Stadens förteckning Gent, Utrecht, och Brygge tyder på att lotterier kan vara ännu äldre.

En post daterad 9 maj 1445 på L’Ecluse hänvisar till att samla in slantar för att bygga murar och befästningar i staden, med ett lotteri på 4304 biljetter samt totala prissumman på 1737 floriner.

I det 17th århundradet var det ganska standard i Nederländerna att anordna lotterier för att samla in pengar till de fattiga alternativt för att ackumulera in pengar för alla typer av offentliga användningar.

Lotterier visat sig vara mycket populära och hyllades som en smärtfri design utav beskattning.
Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som ännu är.

Den första registrerade italienska lotteriet hölls den 9 Januari 1449 i Milano anordnat utav Golden Ambrosian republiken för att bekosta kriget mot republiken Venedig.

Det var i Genua som Lotto blev mycket poppis.

Folk användes för att satsa på namnet på Stora rådets ledamöter, som alla drogs utav en oförutsedd med fem utav 90 kandidater var sjätte månad.

Denna art utav spel kallades Lotto eller Semenaiu.

När människorna ville satsa oftare än dubbelt per år, började de byta ut kandidaternas beteckning med siffror och det moderna Lotto föddes.

Frankrike, 1539-1789

Kung Frans I av Frankrike upptäckte lotterier under sina kampanjer i Italien samt beslutade att anordna ett sådant lotteri i sitt rike för att hjälpa de statliga finanserna.

Det första franska lotteriet, Loterie Royale, hölls i 1539 samt godkändes med edikt.
Detta försök var ett fiasko, eftersom biljetterna var mycket kostsamma samt de sociala klasser som hade råd med dem motsatte sig projektet.

Under de ett par följande århundradena förbjöds lotterier i Frankrike alternativt, i somliga fall, tolererades enbart med begränsningar.

England, 1566-1826

Även om den engelska regerngen antagligen främst experimenterat med lotterier samt liknande hasardspel, är det första noterade officiella lotteriet som startades av drottning Elizabeth I, år 1566, och drogs i 1569.

Tack till:
spela bingolotto online
och
spela bingo malmö
för denna information.

Detta lotteri var för att samla in slantar för “reparation av skatter och stärka riket och sådana don. ”
Var biljett ägare vann ett kostnad, samt det totala värdet utav priserna motsvarade de pengar de satsat.
Priser var i form av silver plattor samt övriga värdefulla råvaror.

Alltså var lotteripengar staten fått in ett räntefritt lån till regeringen under de tre år som biljetterna såldes.

Under efteråt år sålde regeringen korrekt lott till mäklare, som i sin lycka anlitade agent samt löpare för att avyttra dem.

Dessa mäklare blev snart de moderna börsmäklare för annorlunda kommersiella satsningar.

De mesta folk hade ej råd med hela kostnaden för en lott, så mäklare skulle sälja värdepapper i en biljett, som resulterade i biljetter som utfärdats med en notering som “sextonde” eller “tredje klass. ”

Många privata lotterier hölls, bland andra för ackumulera in slantar till The Virginia Company of London för att backa upp sin bosättningspolitik i Usa på Jamestown.

Den engelska staten Lottery fanns från 1694 till 1826.

Således fanns detta engelska lotterie i över 250 år, tills regeringen under beständig tryck från oppositionen i parlamentet, förklarade ett slut för lotteriet 1826.

Detta lotteri hölls till hån av samtida kommentatorer som “den sista kamp spekulanter om allmän godtrogenhet för popularitet till sin sista döende lotteri. “