• Lotterier är i flera format.

• Tidig anekdot
• Kinesiska Handynastin emellan 205 och 187 f. Kr.

• Keltiska “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att dra lott”.

• Iliaden utav Homer

• Lotteri som anordnades utav Augustus Caesar.

Lotterier, Lotto samt Bingo är som vi samtliga vet en form av spel som innebär annorlunda varianter av dragningar för att få ett kostnad eller avans.

Dessa typer utav hasardspel är förbjudna av vissa regeringar, medans andra hjälper den till den nivå att de organiserar ett nationellt alternativt statligr lotterie.

Det är standard att finna en viss nivå utav avpassning av lotterier utav regeringar eller som i Sverige där staten har absolut att det skall vara ett statligt monopol med därtill hörande usla utbetalningar till samtliga spelande kunder.
.
I början av 20-talet var de större former utav dobbel, inbegripet lotterier samt bingo, förbjudet i många länder, däribland AMERIKA och flesta delen av Europa.
Detta förblev så fram efter att övriga världskriget.

På 1960-talet började kasinon och lotterier dyka upp över hela världen som ett sätt att alstra inkomster förutom skatteintäkter.

Lotterier är i många typ.

Till exempel kan priset vara ett fixerad summa i kontanter alternativt varor.
I detta format är det risk för arrangören om ett otillräckligt antal biljetter säljs.

Oftare är det så att att prissumman kommer att vara en fixerad procentsats utav intäkterna.
En aktuell design av detta är “50-50” draw där arrangörerna lovar att priset kommer att vara 50% utav intäkterna.

Många nya lotterier medger köparna att välja siffrorna på lotten, vilket resulterar i möjligheten utav flera besegrare.

Förvärv av lotter kan inte förklaras enbart med fastställande baserade på förväntade vinster.
Anledningen är att lotter ofta kostar mer än oddsen tillgängliga den förväntade vinsten, så ett förväntat värde är egentligen att ej handla lotter.

Likväl kan lotteri inköp förklaras utav beslut baserade på förväntad avans med de risker som existerar.

Mer generella modeller baserade på nyttofunktioner definierade på andra sätt än lotteriresultat kan också stå för lotteri förvärv.

Bortsett från lotterivinster, kan lotter och bingobrickor ge sina kund en upplevelse av gastkramning, förväntning och att hänge sej till tanken eller en fantasi att bliva rika.

Om underhållningsvärdet (eller andra icke-monetärt värde) som erhålls genom att spela är tillräckligt bra för en speciell människa, så kan ett förvärv av en lottsedel representera en avans i den totala nyttan.

I ett sådant fall kan en monetär avbräck uppvägas utav den förväntade sammanlagda nyttan utav monetära och icke-monetära avans, som tillverkar köpet till ett rationellt beslut för den enskilde.

Detta var en del torra information, idag över till lotteri och bingo anekdot
Arla historia

De första noterade tecknen på ett lotteri är Keno från den kinesiska Handynastin mellan 205 och 187 f. Kr.

Dessa lotterier tros äga bidragit till att bekosta stora statliga projekt som kinesiska muren.

Från den kinesiska “The Book of Songs” (andra årtusendet f. Kr. ) kommer en hänvisning till ett
dobbel som “teckning av trä”, vilket i sammanhanget verkar förklara lottning.

Från den keltiska eran, Cornish orden “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att dra lott”.

Iliaden utav Homer hänvisar till lappar som placerats i Agamemnons kruka för att avgöra vem som skulle fajtas mot Hector.

De första kända europeiska lotterierna hölls under det romerska riket, framförallt som ett nöje vid middagar.

Varje besökare skulle få en biljett, och priserna skulle utgör ofta av tjusiga don som serviser.
Varje biljettinnehavare skulle vara säker på att vinna något.

Denna typ utav lotteri var emellertid inte mer än en fördelning utav gåvor utav rika adelsmän under Saturnalian.
De tidigaste uppgifterna om lotters utbjudande till försäljning är det lotteri som anordnades utav romerska kejsaren Augustus Caesar.
Medlen var för reparationer i staden Rom, och vinnarna fick priser i form av artiklar utav annorlunda värde.

Tack till:
spela bingo
och
bingovinst
.