När det gäller verkstäder kan man använda samma maskin flera gånger. Men när man tillverkar spik så har man inte riktigt samma tanke på hur olika material påverkar varandra som då man tillverkar tabletter.

Det kan ju vara så att tabletterna blandas ihop. Om du ska använda en tablettmaskin måste du hålla styr på ingredienserna.

Viktigt att tänka på då man tillverkar tabletter

Innan du börjar din tillverkning av tabletter måste du ha rena ytor. Om du ska göra någonting större kan du behöva organisera arbetet.

Kanske är det någonting du behöver som fattas? Innan du börjar måste du se till att tablettmaskinEN som du använder är fri från rester. Du kan inte ta hygienen för lätt i detta sammanhang.

Hantera endast ett material i taget. Om du jobbar tryggt och säkert kommer det att gå bra. Det är viktigt att inte överproducera. Då kan du inte blanda ihop tabletterna.

Det är viktigt att tvätta alla maskiner. Om du följer GMP kommer du att nå bättre resultat. Det hindar att misstag uppstår. Bäst är det om det journalförs.

Kläder och verktyg som används under produktionen

Verktyg som är en del av produktionen av tabletter måste förstås också kontrolleras och vara rena. Även människor kan ses som verktyg. Kläderna måste vara särskilt anpassade för det arbete som du ska utföra.

Linne är ett material som inte fäller. Det är också bra att se till att de som jobbar med en tablettmaskin är väl klädda. Kroppsdelarna ska täckas över. Dessutom så ska man införa en rutin där händer hela tiden tvättas. Då minskar du uppkomsten av bakterier i medicinen.

När man är klar slänger man bara in kläderna i tvättmaskinen. Vid nästa produktion kan man byta kläder. När det inte går att tvätta. Det finns tvättmedel som kan vara farliga att använda och som kan bli kvar på kläderna.

Glöm inte bort att skydda dig vid produktionen. Handskar som är lätta att manövrera fingrarna i är viktiga. Då kan du vara säker på ditt skydd.

Tänk också på hur dina skor ser ut. dragerad
Men det är inte bara för tablettmaskinENS skull. Det finns skor som är enklare att hålla rena och som inte exponerar tår och resten av foten.

Att jobba med droger

dragerad

Det finns mediciner som är extra känsliga vad gäller överföring mellan olika produktioner. Det kan hända om man använder cytotoxic. Då måste du ha särskild skyddsutrustning.