En tablett med medicin ska leva upp till hårda krav. Innehållet måste också vara säkert och funktionellt. När man tillverkar tabletten så använder man klibbmedel. Det är klibbmedel i tabletterNA som håller ihop den. När det kommer till tablettillverkning så är mikrokristallinsk cellulosa det vanligaste preparatet.

dragerade

Mikrokristallinsk cellulosa är inte farligt

Cellulosa är en naturlig form av polymer som finns i plantornas fibrer. Det är ett olösligt material. Den intramolekylära strukturen är avgörande för det. Om man vill kan man ändra cellulosa med hydrolys. Då skapas en form av cellulosa, nämligen mikrokristallinsk cellulosa.

Mikrokristallinsk cellulosa är särskilt väl lämpad till pressning av tabletter. Doseringen vid inblandning är normalt upp till 20% men det finns ingen övre gräns. Du vet väl att cellulosa är både bindande och diskintegrerande agent? Det vill säga att den också ser till att tabletten kan lösas upp när det behövs.

Rätt handlag är viktigt

Med detta klibbmedel i tabletter måste de hanteras rätt. Om de blir fuktiga är de förstörda. om man köper mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seDe är dessutom förpackade rätt. Om tabletterna utsätts för fukt så kan tabletterna mjukas upp och förstöras. Använd klibbmedlet på rätt sätt för att garantera kvaliteten.

Förpackningar som är säkra för patienterna

Tabletterna måste vara fräscha för patientens skull. Det måste vara enkelt för alla att få fram medicinen. De förpackningar som säljs idag är både lätta att öppna och säkra att använda.

Mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter medför extra hårda krav. Det kan göras på flera sätt. Ibland levereras tabletterna i burk. Då gäller det att den håller ihop då den hela tiden rör på sig i utrymmet när burken flyttas.

Få tabletter kan stå emot allt. Detta oberoende av kvalitet. Tabletterna kan gå sönder ibland. Normal användning ska inte skada tabletterna. Tabletterna ska hålla om de åker i golvet. Stor tillverkning har dyrare utrustning.

Tabletter i förpackning för en vecka

Vissa tabletter är mer tåliga. filmdragerad tablett
Portionstabletter tas inte från kartan varje dag. Då kan det hända att de läggs i fack.

Den typ av tabletter som kommer att hanteras vid flera tillfällen mår bra av att vara gjorda med mikrokristallinsk cellulosa eftersom detta håller ihop tabletten och ger ett gott skydd. På så vis håller tabletten längre.