Behovet att lösa på om virusskydd ökar när nya pandemier dyker upp runt om i världen. Sverige valde liksom England en alternativ väg för hantering av smitta och man undvek att tvinga folk in i karantän. Det betyder att svenskar, kanske mer än andra, måste jobba både med bättre immunförsvar och desinfektion mot coronavirus.

Det finns sätt som vi kan döda coronavirus på

Det kan vara svårt att undvika att bli smittad då viruset finns i samhället. Det är inte bara de som har influensa symtom som kan vara sjuka. Skolbarn kan verka friska men de kan vara smittade ändå.

För att undvika smitta med coronavirus måste du alltså vara listig. Du behöver se till att jobba med handdesinfektion såväl som med ytdesinfektion. Det räcker oftast med att köpa en bra handtvål.

Du ska inte använda handsprit. Handsprit hjälper inte mot influensavirus och förkylningsvirus. Handsprit kan snarare öka din utsatthet mot virus, detta då handspriten dödar det skyddande lagret som finns i huden.

Då kan man enklare bli smittad och man kan drabbas av flera virussjukdomar. alkoholfri katjonisk handdesinfektion kan vara ett bättre alternativ, men den varianten är fortfarande relativt okänd hos befolkningen som helhet.

Bakteriedödande tvål dödar virus snabbt och lätt. Se bara till att alla i ditt hushåll gör på samma sätt. Visa din omgivning hur man tvättar händerna. Det är viktigt att köpa rätt tvål. Handsprit hjälper inte mot coronavirus!

Det finns steg du kan vidta för att få ett bättre immunförsvar mot coronavirus.

Immunförsvaret kan stärkas och förbättras. Även om du just nu har ett svagare immunförsvar behöver du inte känna dig rädd eller uppgiven. Det är allmänt känt att stress och nedstämdhet kan ha en dålig inverkan på vårt immunförsvar.

Om du tänker positivt och vidtar andra försiktighetsåtgärder så har du kommit långt i jakten på ett bättre immunförsvar. Det är viktigt att äta rätt. Då kan du hålla dig frisk.

Det är särskilt viktigt med vitamin C. Man vet ju att man skulle ta den men man glömmer ofta bort att göra det. Man kan prova att köpa och äta ester-C tabletter. Ett bättre immunförsvar hjälper även om du skulle bli smittad av coronavirus.

De som är riktigt hälsokunnig brukar äta kolloidalt silver 15 ml. Kolloidalt silver kan även sprayas på frukt och grönsaker, som sedan får självtorka. IONplus är bäst.

Du kan göra rent med ytdesinfektion

Det är även ett bra medel mot bakterier. Det finns antibakteriell spray för hemmabruk. Sprayen passar överallt.

Många menar att coronavirus är väldigt motstångskraftigt. Kanske är det därför som många väljer att ställa ut föremål av plast i tre dagar. Om du har tillgång till en bakteriedödande spray så kan du börja behandla direkt.

Om du följer alla hygienrutiner så är du på rätt väg. Smittstopp Information I kombination med en bra livsstil där du får ett bättre immunförsvar kan det bli mycket svårt för coronaviruset att någonsin nå dig. Du behöver absolut inte känna dig maktlös och du måste inte flytta till månen till dess att pandemin är över!

Den nya pandemin har gjort att det är brist på läkemedel över hela kontinenten. Den som vill hitta bra desinfektion kan få leta länge. E-handlare är prisade i dessa tider.Prisad.se och köpapris.se har ofta bra produkter.se.